Siirry suoraan sisältöön

Tävlingsdirektiv

LUMONITE SM-YÖ 2022

Anttolan Urheilijats 90-årsjubileumstävling 23.9 – 24.9.2022

Tävlingsregler och instruktioner

I tävlingen gäller SSL:s grenregler, specialdirektiven för FM-tävlingar för år 2022 samt dessa arrangörens anvisningar.

Tävlingscentrum (TC)

Kvaltävlingens (H21) TC är jaktstugan till Pitkälahden Erämiehet rf. Adress: Ahvenlammintie 175, S:t Michel.

Finalens TC ligger i området gränsat till Anttola enhetsskolan och Anttola-huset. Adress: Sahalantie 2, S:t Michel. Det finns lite utrymme för klubbtält i tävlingscentret. Platsen står på tävlingscentrets karta. Intervall mellan tältorna min 5 m.

Parkering

Under kvaltävling parkeras fordon på Åvenlammentie under ledning av funktionärerna. Parkeringsavgift på 5 e/bil betalas till funktionären kontant vid parkering.

I finalen kommer fordon att parkeras under kontroll i gatunätet och parkeringsplatserna i Anttola tätbebyggelsen. Följ instruktionerna från funktionärerna! Gångavståndet från parkering till tävlingscentret är från 0 till 1000 m.

Parkering av husvagnar och bilar

De som kommer med husvagnar eller husbilar ombeds att rapportera sin ankomst senast på fre 23.9. kl 12 via e-post till jarno.marttinen73@gmail.com.

Terräng

En vecka före tävlingarna har terrängen varit ganska torra vid basen med diken lågt vatten (utom breda diken). Klipporna är dock ganska hala. Lämplig försiktighet är vettigt. Trots torkan i terrängbasen är underväxten riklig på vissa ställen.

Framkomlighet i kvalterrängen är främst bra, och det finns inga tydligt olika särdrag. 

I finalens terräng har höjdernas lagområden drabbats av snöskador i 2018. I den västligaste delen av terrängen skördades skadade trän inte, och fallna träd och fallna toppar gör orienteringen lite svår i riktning. I andra områden observeras ett körspårsnät som skiljer sig från normalt skogsbruk i varierande grad pga. drivning av skadade träd. Linjära (ISOM2017 symbol 508) och regionala (403) symboler har använts för att beskriva spåren på kartan.

Stiglöpningsleden markerad i terrängen 2021 visas på kartan ställvis med symbolen för den oklara stigen (507).

De åkermark som är tillåtna att beträda har plöjts inte och är snabblöpt. En långt synliga energiträdstacken och andra lagerhögar som ligger i ett åkerområde är inte markerade på kartan eller avgränsas av terrängen.

Karta och banor

Tävlingskartans skala är 1:10 000 för klasserna H/D15-21 och H/D35-45. För klasserna H/D50-85 är kartskalan 1:7 500. Kartan har en ekvidistans på 5 m. Kartan har ritats av Esko Savonen i kvalet och Jarmo Tonder i finalen. Kartan är CMYK offsettryckt 9/2022. Kartorna finns till påseende i startfållan. Kartorna är i slutna plastfodral. Tävlingskartans storlek är A4 (297×210 mm) i H21-kvaltävling och i final ca. A3 (ca. 420×297 mm).

I finalen använder H21-klassen en gafflingsmetod (så kallad fjärilsgaffling) och kartbyte. Vid starten tar tävlanden med ett udda tävlingsnummer kartan med symbolen H21-1 och tävlanden med ett jämnt tävlingsnummer kartan med symbolen H21-2. Kartbytet sker vid en kontroll.

Efter stämplingen lämnar tävlanden kartan i uppsamlingskorgen och tar en ny karta markerad med symbolen H21.

Specialtecken på kartan (svart färg): ᴏ = tjärmila, × = liten struktur

Ändringar i terrängen efter tryck markeras på modellkartor.

Kontroller

Kontrollerna har Emit-stämpel och är markerade med kontrollskärm. Modellkontroll finns i tävlingscentralen vid infopålen. Vi rekommenderar att testa Emit-kortets funktion vid modellkontrollen.

På kvaltävlingen finns en online -kontroll. På finalen finns flera online kontroller och mellantiderna från dessa kan ses på tävlingens hemsida.

Tävlingsnummer

Alla deltagare använder tävlingsnummer. Nummerlapparna finns vid startplatserna. Olika nummer används för kvalet och A-finalen. I B-finalen används kvaltävlingens nummerlapparna. Tävlande är ansvarig för att ta sitt eget tävlingsnummer. Tävlande fästar nummerlappan på bröstet med sina egna säkerhetsnålar. Tävlingsnumret får inte vikas.

Kontrollangivelser

De lösa kontrollangivelserna för alla klasser finns tillgängliga i startfållan. Det erbjuds inget material för att fästa kontrollangivelserna. Kontrollangivelserna är tryckta även på kartan.

Emit-stämpling

I tävlingen används Emit-stämplingssystem. Kontrollera från startlistan ditt emit-nummer och vid infopålen i TC att din Emit -bricka fungerar. Om din Emit-bricka inte fungerar får du en

hyresbricka från Info. Alla ovannämda åtgärder är på tävlandes ansvar. Om man har fel Emitnummer leder det till diskvalifikation. Om Emit-brickans nummer är fel, meddela detta på förhand per epost risto.kivinen@resultfellows.com senast fredagen 23.9. kl 12.00. Efter detta kostar Emit-brickans nummerändringar 5 euro/ändring och detta ska göras i info före start. Emit-brickans nummerändrig är inte möjligt vid startplatserna. Om man vill hyra emit-brickor man kan göra det från Info. Hyrbrickan kostar 6€. För icke tillbakalämnad hyrbricka debiteras 100 e. Om man vill hyra Emit-bricka bör man meddela detta till Info senast på fredag 23.6. kl 12.00 per epost till sarisiskonurmela@gmail.com. Emit-brickans kontrollkort finns vid startplatserna nära tävlingsnumren.

Start

Startlistor

Startlistorna har upprättats i enlighet med Finlands orienteringsförbunds grenregler och specialdirektiven för FM-tävlingar för år 2022. Startlistorna för kvalstävling och direkta FM-finalklasser har publicerats på tävlingens webbsidan www.anttolanurheilijat.fi på tisdag 20.9. och kan ses på tävlingsdagen både på tävlingscentrets anslagstavla och i väntningsområden av startplatserna. Startlistorna för finaltävlingen i H21 och H21B-klassen kommer att publiceras både på tävlingscentrets anslagstavla och på webben efter att resultaten från den kvaltävlingen har klargjorts. Startlistorna kommer också att finnas tillgängliga för visning på lördag på anslagstavlan på TC och i väntningsområden av startplatserna. Deltagare som har inte kvalficerat till FM-finalen i H21-klassen placeras tillsammans i B-finalen med det bästa av kvalet som startar sist. Även i B-finalen implementeras avgångar som mellanliggande tidsavgångar. Även B-finalen avgörs som mellantidsstart. Tävlare som har anmält sig till H21 -kvaltävlingen, men inte startar på kvaltävlingen, får tävla i B-finalen. Startintervallet är 2 min i kvaltävlingen. I finalen på lördag är startintervallen 2 min – 3 min klassvis.

Starttider och -platser

För kval- och finaltävlingen är första starttiden klockan 20.30. Det finns en startplats i kvalet och två startplatser i finalen. Platser för olika klasser finns i tabellen “Klasser och banlängder”

Snitslingar till startplatser

Snitslingar till startplatser börjar från infopålen och är märkt med vit snitsel. Det är 300 m till start av kvalet och 1400 m till start av finalen. Det är tillåtet att gå till starten endast längs med snitslingen. Snitslingen går främst längs vägar, gator och stigar. På 350 m – 400 m sträcka är snitslingen till finalens startplatser långsamt framkomlig.

Startprocedur

Tävlaren kallas in till startfållan 5 minuter före starttid. Emit-nollning 4 min, kontrollangivelser 3 min, modellkarta 2 min och till kartorna 1 min före starttid. Kartan får tas när startsignalen hörs.

Mål

På fredagens kvaltävling är målet i tävlingscentrum. Tävlande som kommer till mål överlämnar sin karta till funktionären efter emit-stämpelkontroll. Återlämnande av kartor börjar i TC efter den sista starttid.

Det finns två mål i lördagens final. Mål 1 ligger 400 meter från TC, och det är fritt tillgång till målområdet.Tävlande utför en målstämpling vid mållinjen och fortsätter sedan till stämpelkontroll.

Mål 2 är en bemannad målpunkt (kallad fjärrmål) som ligger i tävlingsområdet, från 800 m bort till tävlingscentret. Tävlande från klasser D60-85 och H70-85 löpar till Mål 2. Efter målstämplingen fortsätter deltagarna, med vägledning av funktionär och vit snitsel, till stämpelkontrollplatsen vid mål 1.

Efter stämpelinspektionen lämnar tävlande sin karta i en klubbpåse på ställning. Kartor samlas in från alla tävlande fram till den sista tävlarens starttid. I finaltävlingen kommer kartpåsarna att returneras till en medlem av förening i info, mot kvittering, från kl. 23.45. Det är möjligt att posta kartpåsen till en överenskommen person. Postadress anges och leveransavgift 6 e betalas till informationen.

Målgången på kvalet stängs kl 23.45 och i finalen kl 01.30.

Klagomur

Oklara fall i tävlingen behandlas omedelbart vid klagomuren i närheten av målet.

Avbrytning 

De som har avbrutit måste anmäla sig vid målet och om möjligt målstämpla. Även avbrytning vid skada bör anmälas till målpersonalen.

Klasser och banlängder

Kvaltävling 23.9.
KlassBanlängdSkalaStartKontrollantall
H21K16,2 km1:10 000K10
H21K26,1 km1:10 000K10
H21K36,3 km1:10 000K10
Final 24.9.
KlassBanlängdSkalaStartKontrollantall
H2110,9 km1:10 000124
D216,8 km1:10 000114
H207,6 km1:10 000116
H186,3 km1:10 000114
H164,6 km1:10 000112
H153,8 km1:10 00019
D205,3 km1:10 000112
D185,1 km1:10 000112
D163,8 km1:10 00019
D153,4 km1:10 000110
H357,5 km1:10 000115
H407,5 km1:10 000115
H456,7 km1:10 000115
H506,1 km1:7 500115
H556,0 km1:7 500113
H605,2 km1:7 500111
H654,3 km1:7 500110
H703,1 km1:7 50027
H752,6 km1:7 50027
H802,4 km1:7 50026
H851,8 km1:7 50025
D355,3 km1:10 000112
D404,2 km1:10 000110
D453,8 km1:10 000110
D503,6 km1:7 50028
D553,6 km1:7 50028
D603,0 km1:7 50026
D652,4 km1:7 50026
D702,4 km1:7 50026
D751,8 km1:7 50025
D801,8 km1:7 50025
D851,8 km1:7 50025
H21B7,8 km1: 10 000117

GPS-uppföljning

GPS-uppföljning används både i kval (H21) och final (H21 och D21). I kvaltävlingen uppföljas 25 sist startande tävlarna per klass. GPS-västarna delas vid Info i TC. GPS-enheterna delas vid start. Funktionärerna hjälper till att klä på sig GPS-utrustningen. 

Användningen av en GPS-tracker är obligatorisk, och vägran att göra det leder till diskvalificering av tävlaren. Efter målgång lämnas GPS-enheter och väst tillbaka till funktionären i mål.

Klädtransport

På lördagens final arrangeras klädtransport från närheten av startplatser till närheten av infopålen i tävlingscentrum. OBS! ta med en kasse eller påse för dina kläder och märk den med ditt tävlingsnummer! Arrangörerna erbjuder inga påsar. 

Tävlingsskor 

Det är förbjudet att använda spikskor. Dubbskor är tilllåtna.

Förbjudna områden

I kvaltävlingens terräng finns det några förbjudna områden markerade på kartan med symbolen för tomtmark.

Terrängen i finalen innehåller förbjudna områden markerade på kartan med tomtmarksymbolen och banans tryckfärg. Kanterna på vissa tomtmark är avgränsade till terrängen med snitsel och tryckt på kartan med överskridgingsförbjudsymbolen. Stamväg 62, som går igenom tävlingsområdet, är förbjudet område också för avbrytna tävlare av trafiksäkerhetsskäl (bortsett vägkorsningar av banor och startsnitsel). 

Färgen på snitseln av förbjudna områden är rödvit. Längs stamvägen 62 finns det också gula markeringsband som används för att styra viltdjur. Banden är inte markerad på kartan. Två små förbjudna områden i terräng, en snitsel som bekräftar tomtens gräns och en snitsel ovanpå ett farligt stup är inte markerade på kartan.

Vätska

På fredagens kvaltävling finns ej vätskeplatser i terrängen. I finalterrängen finns vätskeplatser med vatten i terrängen. Vätskeplatsen är endast markerad på kontrollangivelsen när den ligger vid kontroll och endast på kartan i andra fall.

Första hjälp

Det finns första hjälp -punkter i TC. I finalen första hjälp är tillgänglig vid vätskekontrollerna. Förstahjälpsgruppen har beredskap att hämta skadade från terrängen. Första hjälps gruppen nås via  044 534 6266 (Heli Noponen), terrängevakueringgruppens ledare  040 582 2348 (Janne Syrjäläinen). Allmänna nödnumret är 112, kom även ihåg ”112 Finland” mobilappen. 

Foto- och videografering

Under både kvalet och finalen kan det finnas foto- och videografer i terrängen och i TC. Tävling är en officiel tillställning och då kan arrangörerna fotografera och publiceras material bl.a. på deras websidor och i media. 

Resultat

Resultaten publiceras på resultattavlan i TC och på tävlingens webbplats www.anttolanurheilijat.fi/smyo2022.

Priser och prisutdelningens tidsplan

I alla FM-klasser delas det ut medaljer och minnespris till de tre bästa. I FM-klasser H/D 15-21 tilldelas placeringarna 4-10 och i FM-klasser H/D 35-70 placeringarna 4-6 FM-plaketter. I klasser H/D 75-85 delas ej ut plakett, enligt grenreglerna. I B-finalen delas inte något pris. Priserna utdelas efter klassresultat bekräftats. Prisutdelningen meddelas av speakern. 

Info

Info är öppen på fredag från kl 18.30 och på lördag från kl 18.00 och stänger en halv timme efter sista målgång. I Info behandlas Emit ändringar samt alla frågor som har någonting att göra med tävlingen och tävlande. Info delar även ut GPS västarna. Eventuella protester lämnas in till Info skriftligt. Info tar emot kontant och kortbetalning är också möjlig.

Omklädning, tvätt och WC

Särskilda omklädningsutrymmen finns ej i kvaltävlingen. En WC-vagn ligger i TC. 

I finalen finns det varm utrymme i sporthallen och skolkorridor där man kan byta om. Det är förbjudet at gå med uteskor inomhus. För att hålla ingången till skolans lokaler fritt, ska alla efter att ha tagit av sig skorna ta dem med sig. Skor får inte lämnas på skolkorridoren.Det finns begränsat utrymme för tvätt och tvättmöjligheter i sporthallen är endast reserverade för kvinnor.. Det finns inget tvättrum för män. Toaletter finns i skollokaler och längs startsnitseln, 400 m före starplatserna.

Kafé och restaurang

En liten kantin serverar i kvaltävlingens TC. I finalen serverar restaurangen på nedre våningen av Anttola-huset.

Säkerhet

Säkerhetsplanen med alla nödvändiga instruktioner mm. finns på tävlinges websidor och på anslagstavlan i TC. 

Aktiviteter som är inte tilllåtna

  • Övernattning, öppen eld, användning av campingkokare och grillar, rökning i TC och parkeringsplatser
  • Reklam och försäljning i tävlingscentralen och parkeringsplatserna utan arrangörens tillstånd
  • Påklädning och gående med dubbskor inomhus och på träytorna framför byggnader (trappor och ramper)
  • Lämnande av sopor (t.ex. energigelpackningar) på andra platser än i roskisar vid vätskeplatser under tävlingsprestation.
  • Nöjesåkning på den delen av stamväg 62 som ingår i tävlingsområde mellan lör 24.9. kl 19.00 – sön 25.9. kl 01.00. Vägen får endast användas för ankomst till tävlingen och för hemresa, och fordon får inte parkeras på vägsektionen.

Hittegods

Under tävlingshelgen kan hittegods frågas efter i Info. Efter tävlingen kan hittegods frågas efter via epost av sarisiskonurmela@gmail.com. Alla hittegods som är kvar efter två veckor transporteras till polisens hittegodsbyrå i S:t Michel.

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare:  Kalle Manninen

Kommunikationsansvarig:        Heikki Manninen

Finlands orienteringsförbunds kontrollant (TA):          Ari Salonen

Bankontrollant:  Reijo Mattinen, JoKu

Banläggare, kval: Petri Noponen

Banläggare, final: Olli-Jussi Korpinen

Parkering:       Jarno Marttinen

Info:                Sari Nurmela

Startplatser:           Arto Lilja

Mål:         Hannu Peltonen

Resultat:   Resultfellows/Risto Kivinen

Säkerhet:     Joonatan Kivelä

Första hjälp:         Heli Noponen

Speaker:         Petri Lindqvist

Jury

Ordförande: Janne Weckman, VeVe

Medlem: Anna Närhi, LS-37

Medlem:, Sami-Petteri Juopperi, Navi